EVENWICHT, VEERKRACHT EN MOED. DAT GUN JE ELK KIND!

Meer dan ooit is het noodzakelijk dat kinderen leren voor zichzelf te zorgen en dat zij zich veilig, geborgen en verbonden voelen. De cijfers liegen er niet om; gemiddeld heeft een kwart van de kinderen psychosociale problemen.

Kinderen lijden vaak zwaar als gevolg van psychosociale problemen. Zij ervaren stress en gevoelens van machteloosheid. Deze belasting werkt door op het gezin, de school, sociale omgeving én maatschappij. Alle reden dus om als beroepskracht en professional goed toegerust te zijn om kinderen én ouders (vroegtijdig) te ondersteunen.

– Wil jij in je werk met kinderen en jongeren snel(ler) tot diepgaande resultaten komen?

– Wil jij investeren in jezelf om kinderen en hun ouders duurzaam te ondersteunen?

Recent brein- en trauma onderzoek toont aan dat alleen én allereerst via het lichaam het gevoel van rust en veiligheid hersteld kan worden. Pas dan ontstaat er ruimte voor verdere ontwikkeling.

Vergroot jouw deskundigheid en maak kennis met een systeemgerichte, integratieve en positieve benadering van psychosociale hulp, op basis van bewegend (ervaringsgericht) en lichaamsgericht leren. Wetenschappelijk onderbouwd, kosteneffectief en doeltreffend – met ruim 95% resultaat!

Ontdek hoe het bewegen je lichamelijk, mentaal, emotioneel en relationeel beïnvloed en een aanknopingspunt biedt voor het voorkomen, verhelpen en omgaan met psychosociale problemen.

Draag bij aan een veilig en plezierig leef- en leerklimaat in gezinnen, scholen, (leef)groepen en wijken, zodat kinderen en ouders (weer) stevig in hun schoenen staan en lekker in hun vel zitten!

Sinds 1995 wordt de methode in binnen- en buitenland ingezet, curatief, pedagogisch als preventief – en zowel individueel als in groepstraining – voor diverse doelgroepen in het (speciaal) onderwijs, de kinderopvang, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk en GGZ.


OMDAT ELK KIND ER TOE DOET!

Stichting Uit eigen beweging biedt op uitnodiging SEMINARTRAINING en OPLEIDING aan, gebaseerd op de methode Ho, tot hier en niet verder…! Een waardevolle aanvulling voor wie werkt met kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders en/of de ervaring heeft dat praten maar beperkt ‘werkt’.

Leer praktische werkvormen en vaardigheden die je direct kunt toepassen in de praktijk en een gedegen basis geven om bij te dragen aan een stevig fundament voor de psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht van kinderen en hun ouders.