BASISBEHOEFTEN – Zie mij in wie ik ben!

Weerbaarheid en veerkracht, ànders!

Kinderen hebben nood aan mensen die hen echt zien en horen. Mensen die voorbij het probleem (gedrag) kijken en oog hebben voor de werkelijke behoefte van het kind! Die behoefte gaat vaak schuil achter lastig of negatief gedrag. 

Wil jij horen en zien wat een kind niet zegt en inzicht krijgen in de stuwende kracht achter het gedrag en hoe daar een passend antwoord op te geven?

Vergroot jouw deskundigheid en ontwikkel een dieper bewustzijn in het belang én de vergaande consequenties van de mate waarin de basisbehoeften van een kind vervuld zijn. Een afwisseling van theorie en samen doen, op basis van de methode Ho, tot hier niet verder…! Praktisch toepasbare, ervaringsgerichte werkvormen neem je mee om te bouwen aan een stevig fundament en relaties te versterken.


FUNDAMENT

Elk kind heeft nood aan voldoende voedzame omstandigheden. Onzekerheid, angst, depressie of opstandig agressief gedrag en onveilige hechting vinden vaak hun oorsprong in onvoldoende vervulde basisbehoeften. Het kind blijft hoe dan ook – tot in de volwassenheid toe – zoeken naar deze vervulling. De ontwikkeling stagneert en het kind zit klem. Er is kortsluiting in het contact met zichzelf én in de relatie met anderen.

Wezenlijke steun voor kinderen met psychosociale problemen vindt pas plaats als je doorziet wat hun werkelijke behoefte is. Zó kan een kind ervaren dat het er mag zijn en er bij hoort – de basis voor zelfbewustzijn en eigenwaarde. Kinderen die zich goed voelen in zichzelf, zorgen voor zichzelf, geven hun grenzen aan en respecteren die van anderen.


WORTELS OM TE GROEIEN

Twee intensieve dagen met een afwisseling van theorie en ervaringsgericht leren. Al ervarend ontwikkel je een dieper bewustzijn in het belang en de vergaande consequenties van de mate waarin de basisbehoeften vervuld zijn. Je leert verder te kijken dan het probleemgedrag en weet daar een passend antwoord op te geven. Je werkt aan de dieperliggende oorzaak en behoefte van het kind. Praktisch toepasbare, ervaringsgerichte werkvormen neem je mee om relaties te versterken.

Ervarend leren rondom:
– Basisbehoeften, als lichamelijk én psychisch fundament: betekenis en repercussies
– Breinwerking, vormen van veiligheid, hechting en empathie en de consequenties
– Het belang van aanraken, levensbehoefte om te verbinden en zich wel te voelen.
– Actieve werk- en spelvormen, versterken de verbinding met zichzelf én anderen, herstellen de balans, bieden openingen voor verdere ontwikkeling.