PRAKTIJKMODULE – Coaching-on-the-Job

Praktijkmodule: Coaching-On-The-Job

Met behulp van het coachingstraject ontwikkel en verdiep je de kerncompetenties van een specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid en het methodisch handelen binnen een training, individuele begeleiding of therapie. Met expliciete aandacht voor je eigen invloed, de wijze waarop je jezelf methodisch inzet als instrument binnen het leerproces van kind en ouders. Een onmisbare stap op weg naar het behalen van je certificaat!

In de praktijk integreer je de achtergrond, theorie en toepassing van de methode en leer je jezelf methodisch in te zetten als instrument binnen het proces van beïnvloeding.

Je praktijkopleider (docent) begeleidt je in je persoonlijke en professionele ontwikkeling bij het toepassen van de methode.

Je zorgt zelf voor een setting waar je als (co)trainer aan het werk gaat met het uitvoeren van een kind-oudertraining of bespreekt met je praktijkopleider de (individuele) toepassing voor je doelgroep, en stelt deze vast.

Indien je bij een gecertificeerde trainer aansluit, moet deze instemmen met het opleidingstraject in samenwerking met de docent van de opleiding die je begeleidt.

Je ontwikkelt je in de kerncompetenties die van een specialist gevraagd worden:
– Je verricht voor het uitvoeren van de training psychosociale weerbaarheid de noodzakelijk beheersmatige activiteiten en creëert en bewaakt (mee) de organisatorische voorwaarden.
– Je legt contact met de kinderen, jongeren en ouders of andere betrokkenen, oriënteert je op de hulpvraag en mogelijkheden van het kind, de ouder en opvoeder. Met behulp van het Dialoogmodel analyseer je de hulpvraag en stel je (in samenwerking met je eventuele co-trainer) een hypothese op
of levert daar een bijdrage aan.
– Je formuleert in dialoog met kind en ouders op basis van de analyse en hypothese, werkdoelen. Je stemt het programma van de training af op individuele doelen, groepsdoelen en de mogelijkheden van kind(eren) en ouders of opvoeders.
– Je voert op methodisch verantwoorde wijze het plan van aanpak uit, en evalueert je eigen handelen, en het trainingsprogramma voortdurend tijdens/na de uitvoering.
– Waar mogelijk en/of noodzakelijk werk je samen met collega’s, leerkrachten, begeleiders of hulpverleners die bij het kind of jongere betrokken zijn. Al dan niet in een multi-disciplinair team.


COACHING-ON-THE-JOB

Coaching-on-the-Job omvat:
• Het uitvoeren van een trainingstraject met kind of  jongeren – ouders.
• Reflectieverslagen
• Video-opnamen training kind / training ouders
• Praktijkbegeleiding: Zestien begeleidingsuren door een docent. Exclusief reiskosten.
• Naar eigen inzicht herhaling van de literatuurstudie Basisopleiding
• Integratieve Eindopdracht
• Praktijk eindevaluatieverslag en beoordeling.
• Halfjaar lidmaatschap van de Beroepsvereniging Psychosociale Weerbaarheid
• Bewijs van deelname voor accreditatie


WAAR
Met de praktijkopleider spreek je af of de begeleiding, vis à vis, telefonisch dan wel schriftelijk plaatsvindt.
Een combinatie van opties is mogelijk en aanbevolen.


WANNEER
Vooraf en tijdens de uitvoering van het trainingstraject.
Intervisie met collega’s psychosociale weerbaarheid (in opleiding) raden we sterk aan.
Extra praktijkbegeleiding à € 55,- per uur, vrijgesteld van BTW.


STUDIEBELASTING
De totale studiebelasting voor module 6 bedraagt 158 uur en bestaat uit:

Uitvoering en voorbereiding van de training 60 uur

Reflectieverslagen 30 uur

Video-opnamen 10 uur

Praktijkbegeleiding 16 uur

Verwerking feedback reflectieverslagen 12 uur

Integratieve eindopdracht 15 uur

Praktijk eindevaluatieverslag en beoordeling 15 uur


TOELATINGSVOORWAARDEN
Minimaal twee jaar werkervaring met kinderen of jongeren en ouders.
HBO denk en werkniveau. HBO of Academische opleiding gericht op het werken met kinderen en/of ouders.
Deelname aan de 1-daagse training Herstel Veiligheid en Veerkracht is een pré.
Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan is het mogelijk op grond van je werkzaamheden, ervaring en bijscholing een beroep te doen op de regeling “bijzondere toelatingen”. Hiertoe dien je schriftelijk verzoek met je motivatie in, samen met je aanmeldingsformulier. Heb je hierover vragen. Neem dan contact met ons op.


ACCREDITATIE
Accreditatie individueel aan te vragen bij de Beroepsopleiding waar je bij bent aangesloten.


KOSTEN
De kosten voor de bouwsteen Coaching-on-the-Job bedragen € 1250,-

Betalen in termijnen in overleg mogelijk.
Stichting Uit eigen beweging is CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van BTW.


AANMELDEN 

Aanmelden kan via deze link of door het sturen van een email naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl.
Heb je vragen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.