OPLEIDING

Een gedegen basis om te bouwen aan een stevig fundament voor de psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht: OPLEIDING Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid.

Een unieke deeltijd opleiding op HBO-plus niveau, voor mensen werkzaam in  (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp-verlening en GGZ om kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders duurzaam en diepgaand te ondersteunen.

Na succesvolle deelname aan alle bouwstenen (4), een praktijkmodule (coaching-on-the-job) én een toetsing middels literatuur- en verwerkingsopdrachten, ontvang je het certificaat Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid. Je beschikt dan over de kennis en vaardigheden om de methode Ho, tot hier en niet verder…! breed in te zetten voor specialistische psychosociale hulp aan kinderen en jongeren.

Na de opleiding sluit je een overeenkomst met ons af over het gebruik van de merknaam en beeldmerk en kun je lid worden van de beroepsvereniging Psychosociale Weerbaarheid. Deze biedt jaarlijks nascholingsdagen, waardoor je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en je deskundigheid vergroot.

Daarnaast kun je je aansluiten bij de beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten, waarmee (afhankelijk van je vooropleiding) kinderen en ouders in aanmerking komen voor een vergoeding door de zorgverzekering.


Na het afronden van de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling beschik je over:

– Kennis en inzicht met betrekking tot de basisbehoeften en de gevolgen van ‘teveel’ of ‘te weinig’. Zien wat de werkelijke behoefte van het kind is achter het gedrag of het probleem.

– De taal van het bewegen: (anders) leren kijken en methodisch inzetten van bewegen.

– Methodische aspecten van het begeleiden van groepsprocessen en de leerprocessen op basis van beweging.

– Inzicht in de zintuiglijke informatieverwerking en de gevolgen van verstoringen daarin.

– Je herkent alertheidsniveau’s en weet daarop af te stemmen, zodat kinderen in plaats van overleven kunnen beleven (en dus weer kunnen leren).

– Contact voor contract: Bewustzijn van de eigen denkkaders, aannames en vooronderstellingen. Helder en specifiek communiceren. Bewustzijn van je eigen invloed, overdracht en tegenoverdracht.

– Een systeemgerichte visie. Basiskennis en bewustzijn rondom het systeemgericht werken en het belang van de contextuele benadering: de relationele ethiek.

– Kennis en ervaring met de ontwikkelingsgerichte werkvormen, het trainingsprogramma voor KINDEREN (7 – 12 jaar) of JONGEREN (12 – 18 jaar) en hun ouders.

– Kennis van en vaardigheid in het begeleidingsprogramma voor de ouders, gericht op bewustzijnsvergroting van de eigen invloed en opvoedvaardigheden van ouders en andere opvoeders of begeleiders.

– Integratie van kennis, inzicht, ervaring waarmee je direct, praktisch en beproefd in de praktijk kunt handelen.


KOSTEN 

De kosten voor het gehele opleidingstraject bedragen € 2450,-

Inbegrepen zijn:
– Deelname aan de vier bouwstenen (4  x 2-daagse training)
– Individuele Coaching on the Job (praktijkmodule)
– Persoonlijke begeleiding bij de literatuur-, verwerkings- en praktijkopdrachten
– Certificering
– Halfjaar lidmaatschap van de Beroepsvereniging Psychosociale Weerbaarheid
– Bewijs van deelname voor accreditatie

Stichting Uit eigen beweging is CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van BTW.


ACCREDITATIE

Na afloop van de opleiding ontvang je een deelnamebewijs. Accreditatie is mogelijk voor: SKJ, NFG, Lerarenregister. Voor overige beroepsverenigingen is het mogelijk je deelname op te voeren in de vrije ruimte bij uw registratie als “overige uren”.


VOOR WIE

Voor ieder die minimaal 2 jaar ervaring heeft in het werken met kinderen, jongeren of hun ouders en minimaal een HBO opleiding in de (jeugd)hulpverlening of gericht op het werken met deze doelgroep. Deelname aan de 1-daagse intro POW-er training (7-12 jaar) of intro CHOICE training (12-18 jaar) is een pré.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan is het mogelijk op grond van je werkzaamheden, ervaring en bijscholing een beroep te doen op de regeling “bijzondere toelatingen”. Hiertoe dien je schriftelijk verzoek met je motivatie in, samen met je aanmeldingsformulier. Heb je hierover vragen. Neem dan contact met ons op.


AANMELDEN 

Aanmelden kan via deze link of door het sturen van een email naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl. Heb je vragen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.