TRAINING

Vergroot jouw deskundigheid: TRAINING Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid

Ontdek hoe je met minder woorden meer doet! Integratief, systeemgericht en wetenschappelijk onderbouwd, met bewegen en spelen als werkvorm. 

Ervaar aan den lijve hoe ervaringsgerichte werkvormen je lichamelijk, mentaal, emotioneel en relationeel beïnvloeden en  een aanknopingspunt bieden voor het voorkomen, verhelpen en omgaan met psychosociale problemen.

Leer werkvormen en vaardigheden die je direct kunt toepassen in de praktijk en maak kennis met een theoretisch kader van waaruit je op een andere wijze kunt kijken naar gedrag, psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht.

Tegelijkertijd is er aandacht voor de manier waarop jij als beroepskracht / professional reageert op kinderen en ouders. Niet de theorie, het protocol, de methode of gekozen therapievorm, maar jij en je relatie met de cliënt zijn van doorslaggevend belang en het belangrijkste instrument die aan verandering en ontwikkeling bijdraagt.

Om effectief hulp te verlenen is het belangrijk te beseffen dat jij (net als kinderen en ouders) jezelf én je eigen geschiedenis meeneemt in het contact. Door je meer bewust te zijn van de vele factoren die bijdragen aan wie je bent en de invloed die van jou uitgaat, ontwikkel  je jezelf zowel persoonlijk als professioneel.

De training is gebaseerd op de methode Ho, tot hier en niet verder…!, ontwikkeld door Jooske Kool.


KOSTEN 

1-daagse TRAINING € 125,- inclusief syllabus, 10% korting op de boeken, koffie/thee, versnaperingen en vegetarische lunch, bewijs van deelname voor accreditatie.

Stichting Uit eigen beweging is CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van BTW.


ACCREDITATIE

Na afloop van de training ontvang je een deelnamebewijs. Accreditatie is mogelijk voor: SKJ, NFG, Lerarenregister. Voor overige beroepsverenigingen is het mogelijk je deelname op te voeren in de vrije ruimte bij uw registratie als “overige uren”.


VOOR WIE

De laagdrempelige en praktische training is toegankelijk voor iedereen met een hart voor kinderen en jongeren. Ouders, opvoeders, beroepskrachten en professionals uit het (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening en GGZ. 


AANMELDEN 

Aanmelden kan via deze link of door het sturen van een email naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl. Heb je vragen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.


Zelf een seminar of training organiseren op locatie? Dat kan!
Informeer naar de mogelijkheden.