TRAINING

Vergroot jouw deskundigheid: TRAINING Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid

Ontdek hoe je met minder woorden meer doet! Integratief, systeemgericht en wetenschappelijk onderbouwd, met bewegen en spelen als werkvorm. 

Ervaar aan den lijve hoe ervaringsgerichte werkvormen je lichamelijk, mentaal, emotioneel en relationeel beïnvloeden en  een aanknopingspunt bieden voor het voorkomen, verhelpen en omgaan met psychosociale problemen.

Leer werkvormen en vaardigheden die je direct kunt toepassen in de praktijk en maak kennis met een theoretisch kader van waaruit je op een andere wijze kunt kijken naar gedrag, psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht.

Tegelijkertijd is er aandacht voor de manier waarop jij als beroepskracht / professional reageert op kinderen en ouders. Niet de theorie, het protocol, de methode of gekozen therapievorm, maar jij en je relatie met de cliënt zijn van doorslaggevend belang en het belangrijkste instrument die aan verandering en ontwikkeling bijdraagt.

Om effectief hulp te verlenen is het belangrijk te beseffen dat jij (net als kinderen en ouders) jezelf én je eigen geschiedenis meeneemt in het contact. Door je meer bewust te zijn van de vele factoren die bijdragen aan wie je bent en de invloed die van jou uitgaat, ontwikkel  je jezelf zowel persoonlijk als professioneel.

De trainingen zijn gebaseerd op de methode Ho, tot hier en niet verder…!, ontwikkeld door Jooske Kool. De trainingen kunnen afzonderlijk en naar eigen inzicht en behoefte gevolgd worden, maar vormen tevens bouwstenen voor de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid.


OMDAT ELK KIND ER TOE DOET!

De werkzame factoren van de methode Ho, tot hier en niet verder…! vonden in de afgelopen jaren steeds meer bevestiging in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychologie, biologie en neuro-wetenschap. Inmiddels wordt de methode zowel curatief, pedagogisch als preventief – en zowel individueel als in groepstraining – voor diverse doelgroepen ingezet in binnen- en buitenland binnen het (speciaal) onderwijs, de kinderopvang, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk en GGZ.

De methode draagt bij aan het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht. Kinderen leren zichzelf accepteren en (weer) trots te zijn op zichzelf. Ze ontwikkelen vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en stress en conflicteren te hanteren of op te lossen.

Daarbij vervullen ook de ouders, opvoeders een belangrijke taak in het zoeken naar en vorm geven van de balans tussen steun, bescherming en begrenzing; tussen autonomie en afhankelijkheid. De methode draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn van ouders, opvoeders in wat zij willen voor het kind en hun eigen invloed daarop. Ze krijgen vaardigheden aangereikt waarmee zij een passender steun voor hun kind kunnen zijn en opvoedvaardigheden worden versterkt.

Meer dan 12.000 kinderen en ouders volgden de trainingen of schoolprojecten op basis van de methode Ho, tot hier en niet verder…! en duizenden ouders, beroepskrachten en professionals zijn geïnspireerd door de seminars, trainingen of opleiding. Het is Jooske haar missie om zoveel mogelijk kinderen de kans op een gezonde ontwikkeling te bieden: Evenwicht, veerkracht en moed. Omdat elk kind er toe doet!


AANBOD

1-daagse training – INTRO – Psychosociale Hulp Kwetsbare Kinderen & Jongeren
Psychosociale hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders, op basis van ervaringsgerichte werkvormen

2-daagse TRAINING (bouwsteen 1) – BEWEGEN – Meer doen met minder woorden…
Meer begrip voor de taal van het bewegen – bewegend leren

2-daagse TRAINING (bouwsteen 2) – BASISBEHOEFTEN – Zie je mij in wie ik ben?
Voorbij het probleemgedrag, met oog voor de werkelijke behoefte

2-daagse TRAINING (bouwsteen 3) – CONTEXT – (on)zichtbare verbindingen
Systeemgericht – Contextueel – Integratief

2-daagse TRAINING (bouwsteen 4) – WERKVORMEN – Van Zaadje tot Boom!
Methodisch inzetten van werkvormen op basis van methode Ho, tot hier en niet verder…!

PRAKTIJKMODULE – Coaching-on-the-job
Verdiep de kerncompetenties van een specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid en het methodisch handelen binnen een training, individuele begeleiding of therapie.

LET OP: Alle 2-daagse trainingen kunnen afzonderlijk en naar eigen inzicht en behoefte gevolgd worden, maar vormen tevens bouwstenen voor de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid.


KOSTEN 

1-daagse TRAINING – speciale introductieprijs – € 95,- inclusief syllabus, 10% korting op de boeken, koffie/thee, versnaperingen en vegetarische lunch, bewijs van deelname voor accreditatie.

2-daagse TRAINING (bouwstenen) – € 375,- inclusief syllabus, 10% korting op de boeken, koffie/thee, versnaperingen en vegetarische lunch, bewijs van deelname voor accreditatie. Informeer naar de mogelijkheid voor overnachting ter plaatse.

PRAKTIJKMODULE – € 1050,-  individuele coaching-on-the-job en persoonlijke begeleiding bij de literatuur-, verwerkings- en praktijkopdrachten.

OPLEIDING Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid – € 2450,- inclusief 4 x 2-daagse training (bouwstenen), praktijkmodule, certificering, halfjaar lidmaatschap Beroepsvereniging Psychosociale Weerbaarheid, bewijs van deelname voor accreditatie.

Stichting Uit eigen beweging is CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van BTW.


ACCREDITATIE

Na afloop van de training ontvang je een deelnamebewijs. Accreditatie is mogelijk voor: SKJ, NFG, Lerarenregister. Voor overige beroepsverenigingen is het mogelijk je deelname op te voeren in de vrije ruimte bij uw registratie als “overige uren”.


VOOR WIE

De laagdrempelige en praktische training is toegankelijk voor iedereen met een hart voor kinderen en jongeren. Ouders, opvoeders, beroepskrachten en professionals uit het (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening en GGZ. 


AANMELDEN 

Aanmelden kan via deze link of door het sturen van een email naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl. Heb je vragen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.


Zelf een seminar of training organiseren op locatie? Dat kan!
Informeer naar de mogelijkheden.