TRAINING

STEVIG IN JE SCHOENEN – LEKKER IN JE VEL!

Vergroot jouw deskundigheid op het gebied van de psychosociale ontwikkeling én weerbaarheid en ontdek hoe je met minder woorden meer doet!

Maak tijdens de één-daagse training Stevig in je Schoenen, Lekker in je Vel op speelse wijze kennis met de methode Ho, tot hier en niet verder…! en de rationale van deze methodiek.

Een waardevolle en inspirerende dag vol plezier en ‘samenspel’!


Het bouwen aan een goede fundering van de persoonlijkheid is van levensbelang. Het vormt de basis van een gezonde fysieke, emotionele, cognitieve en relationele ontwikkeling. Om (weer) gezond te functioneren is het voor elk kind (ongeacht de aard van zijn “problemen”) van belang dat er aandacht is voor deze basisfuncties én de basisbehoeften die hiermee samenhangen.

Ontdek en ervaar tijdens de 1-daagse praktijkgerichte training Stevig in je Schoenen, Lekker in je Vel! hoe het methodisch inzetten van spel en bewegen je fysiek, emotioneel, relationeel en cognitief beïnvloed en bijdraagt aan het ontwikkelen van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.

Aan den lijve ervaar je de essentie van de methode Ho, tot hier en niet verder…! . Daarnaast krijg je een toelichting op de visie, onderbouwing, werkwijze en toepassing van deze methode in het werken met kinderen, jongeren en ouders met verschillende doelgroepen.

Een dag vol afwisseling van theorie en samen ‘doen’.

Na het volgen van de één-daagse training:

 • Heb je inzicht in de uitgangspunten van de methode Ho, tot hier en niet verder…! en de ‘bouwstenen’ die de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid faciliteren.
 • Ben je je bewust(er) van het belang van een goede invulling van de basisbehoeften
 • Beschik je over een aantal werkvormen en vaardigheden, die je direct in de praktijk kunt toepassen.

Jooske Kool, ontwikkelde de integratieve en ontwikkelingsgerichte methode Ho, tot hier en niet verder…! waarbij primair gebruik wordt gemaakt van werkvormen gericht op de lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties (ervaringsgericht leren). Om die reden ook is de methode bij uitstek geschikt voor een diversiteit aan problematiek en doelgroepen.  Preventief, pedagogisch en curatief inzetbaar, zowel in individuele begeleiding als groepstrainingen.

Een laagdrempelige methode die zich richt op de oorzaak achter het probleemgedrag, met expliciete aandacht voor de basisbehoeften en betrokkenheid van kind én ouders. Draagt bij aan het versterken van de psychosociale weerbaarheid, een veilig en plezierig leef- en leerklimaat in gezinnen, de kinderopvang, op scholen of in (leef)groepen en roept pesten, geweld en radicalisering fundamenteel een halt toe!


VOOR WIE?
De training is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen met een hart voor kinderen en jongeren.
Ouders, opvoeders, beroepskrachten en professionals uit de jeugdzorg, het onderwijs, de kinderopvang, de naschoolse opvang, buurtwerk, etc.
Deze training dient tevens als introductie op de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid.


DOOR WIE?
De één-daagse training wordt gegeven door de docenten van de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid.


KOSTEN
Introductie/kennismaking met de methode: € 175,-
Voor snelle beslissers tijdens het seminar:  € 150,-
Scholieren/studenten: € 80,-
Inclusief hand-out, lunch, 15 % korting op de boeken en korting op de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid.


ACCREDITATIE
– Stichting Kwaliteitszorg Jeugd (SKJ)
– Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)
– Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
– Lerarenregister   


WAAR EN WANNEER?

11 november 2017Zwolle – Basisschool de Duyvenkamp – Eikenlaan 23, 8024 CA Zwolle

Ontvangst koffie/thee: 9.30
Start programma: 9.45
Einde programma: 17.00


AANMELDEN?
Klik hier
om je direct aan te melden voor een training bij jou in de buurt. 


Zelf een seminar of training organiseren? Dat kan!
Op uitnodiging verzorgen wij een seminar of training op locatie.


INSCHRIJFVOORWAARDEN TRAINING

 • De training is toegankelijk voor ouders, opvoeders en iedereen die met kinderen, jongeren en hun ouders, opvoeders werkt; beroepskrachten en professionals uit de jeugdzorg, het onderwijs en de kinderopvang. Zij dient tevens als introductie op de opleiding tot Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid.
 • Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt U een bevestiging van de inschrijving met daarbij een factuur voor de kosten.
  Indien het factuuradres afwijkt van het persoonlijke adres, graag dit adres op het inschrijfformulier vermelden.
 • De inschrijving is definitief zodra de betaling is ontvangen.
 • Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de opleiding worden de opleidingskosten minus € 35,- administratiekosten gerestitueerd.
 • Bij annulering tussen acht en vier weken voorafgaand aan de aanvangsdatum bent u 50% aan kosten verschuldigd.
 • Bij annulering minder dan vier weken voor de aanvangsdatum bent u het hele bedrag verschuldigd en is er geen recht meer op restitutie. Wel kan een ander uw plaats innemen.
 • Indien de training niet door gaat, om welke reden dan ook, wordt het inschrijfgeld volledig gerestitueerd. Men kan zich met voorrang inschrijven voor de eerstvolgende training.
 • De training gaat door met minimaal 10 deelnemers.
 • Stichting Uit eigen beweging behoudt zich het recht voor de training te annuleren bij te weinig deelnemers. Het inschrijvingsgeld wordt dan zo snel mogelijk teruggestort.
 • Annulering dient door beide partijen schriftelijk te gebeuren.
 • Bij klachten handelt men volgens de klachtenprocedure. Klik hier voor de klachtenregeling.