INTEGRATIE

Van deel naar het geheel

Deze twee dagen vormen de afsluiting van de Basisopleiding. We brengen de verschillende invalshoeken / bouwstenen van de methode Ho, tot hier en niet verder…! bij elkaar. We integreren van alle ervaringen, de inzichten, theorie en werkvormen. We realiseren ons dat jij zelf het instrument bent,
begeleider, als hulpverlener, als trainer.

“In jezelf ligt de hele wereld besloten
en als je weet hoe je moet kijken en leren,
dan sta je voor de deur en de sleutel is in je eigen hand.”

~Krishna Murti

Het allerbelangrijkste is dat je goed kijkt en luistert, en dat met een open vizier, alle mogelijkheden open houdend. De ander écht zien zoals hij is. Juist daar ontbreekt het vaak aan in het dagelijks leven. Juist daarmee maak je het verschil.


We benaderen de ander primair vanuit het opnemen naar de non-verbale informatie, het bewegen.

We verdiepen deze dagen onze inzichten en kennis rondom de bewegingsobservatie, en de weg naar het ontwikkelen van een stevig lichaams-ik.

Vanuit de bewegingsobservatie vinden we handvatten om aan te sluiten en af te stemmen op kind en ouders. We vinden zo aanknopingspunten om de gewenste doelen te behalen.

Fundamentele werkvormen krijgen een verdieping, opdat ze stapsgewijs ingezet kunnen worden, aangepast aan de ontwikkelingsfase van het kind.

Echt luisteren is volledig aandacht hebben voor de ander. De ander zien zoals hij is.

We werken rondom het actief luisteren. Allereerst ervaren hoe je al bewegend kunt luisteren naar de ander en wat dit innerlijk teweeg brengt.
Het spiegelen in lichaamsexpressie is een manier om “in de huid van de ander te kruipen”, waarna we zoeken naar woorden om daar uitdrukking aan te geven.

Tenslotte zoomen we in op het onderdeel: problemen oplossen. Daadwerkelijk in staat zijn om problemen te hanteren, vormt een grote bijdrage aan de veerkracht van en de relatie tussen kind en zijn ouders.

We sluiten feestelijk af met de kind-ouderworkshop Speel-je-Samen-Wijs en de uitreiking van het Certificaat Basisopleiding Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid.