WERKVORMEN – Van zaadje tot boom!

Duurzaam investeren in kinderen én hun ouders!

Ontwikkelen van psychosociale weerbaarheid kost tijd en is per definitie een sociaal gebeuren. Of een kind weerbaar is, wordt zichtbaar in zijn interactie met de omgeving. De steun van ouders en opvoeders is voor een duurzame verandering onmisbaar.

Methodisch toepassen van ervaringsgerichte werkvormen leer je niet uit een boek. Alleen aan den lijve ervaar en leer je de impact van “simpel ogende spelen en bewegingsvormen”. De fysieke en emotionele ervaring is noodzakelijk om je de activiteiten “eigen” te maken, heer en meester te worden over het geleerde en de toepassingen daarvan.

Wanneer doe je iets wel, wanneer juist niet?
Hoe sluit je aan bij de mogelijkheden van het kind, van je speciale doelgroep?
Hoe pas je werkvormen aan?
Op welke wijze plant en voed je een zaadje dat tot boom kan uitgroeien!?

Professioneel werken is weten wàt en hoé je doet!

Vergroot jouw deskundigheid en ontdek hoe jij het bewegend leren en ervaringsgerichte werkvormen op basis van de methode Ho, tot hier en niet verder…! in kunt zetten in de begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders. Psychosociale hulp op basis van bewegend leren.


WETEN WAT JE DOET EN WAAROM

Bewegen met kwetsbare kinderen doe je niet zo maar, het raakt aan de kern van kind en volwassene. Weten waar je aan werkt, wat er voor een volgende stap in de ontwikkeling nodig is, wat en vooral hoé je iets inzet, dàt is professioneel en integer werken. Om bij te dragen aan een duurzame positieve verandering bij kind en ouders, investeer je eerst in jezelf.

Tijdens deze intensieve 2-daagse training vergroot je jouw deskundigheid op het gebied van het methodisch inzetten van bewegen en de werkvormen van de methode Ho, tot hier en niet verder…!

Ervarend leren met als thema’s:
– Je taak als trainer/therapeut
– Het groepsproces
– Werkvormen POW (Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid) voor kinderen én ouders
– Methodisch inzetten en hanteren van werkvormen POW