WERKVORMEN – Van zaadje tot boom!

Duurzaam investeren in kinderen én hun ouders!

2-daagse TRAINING en tevens BOUWSTEEN voor de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid

Ontwikkelen van psychosociale weerbaarheid kost tijd en is per definitie een sociaal gebeuren. Of een kind weerbaar is, wordt zichtbaar in zijn interactie met de omgeving. De steun van ouders en opvoeders is voor een duurzame verandering onmisbaar.

Methodisch toepassen van ervaringsgerichte werkvormen leer je niet uit een boek. Alleen aan den lijve ervaar en leer je de impact van “simpel ogende spelen en bewegingsvormen”. De fysieke en emotionele ervaring is noodzakelijk om je de activiteiten “eigen” te maken, heer en meester te worden over het geleerde en de toepassingen daarvan.

Wanneer doe je iets wel, wanneer juist niet?
Hoe sluit je aan bij de mogelijkheden van het kind, van je speciale doelgroep?
Hoe pas je werkvormen aan?
Op welke wijze plant en voed je een zaadje dat tot boom kan uitgroeien!?

Professioneel werken is weten wàt en hoé je doet!

Vergroot jouw deskundigheid en ontdek hoe jij het bewegend leren en ervaringsgerichte werkvormen op basis van de methode Ho, tot hier en niet verder…! in kunt zetten in de begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders. Psychosociale hulp op basis van bewegend leren.


WETEN WAT JE DOET EN WAAROM

Bewegen met kwetsbare kinderen doe je niet zo maar, het raakt aan de kern van kind en volwassene. Weten waar je aan werkt, wat er voor een volgende stap in de ontwikkeling nodig is, wat en vooral hoé je iets inzet, dàt is professioneel en integer werken. Om bij te dragen aan een duurzame positieve verandering bij kind en ouders, investeer je eerst in jezelf.

Tijdens deze intensieve 2-daagse training vergroot je jouw deskundigheid op het gebied van het methodisch inzetten van bewegen en de werkvormen van de methode Ho, tot hier en niet verder…!

Ervarend leren met als thema’s:
– Je taak als trainer/therapeut
– Het groepsproces
– Werkvormen POW (Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid) voor kinderen én ouders
– Methodisch inzetten en hanteren van werkvormen POW

Deze training is tevens bouwsteen voor de opleiding tot Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid.


KOSTEN 

2-daagse TRAINING – € 375,- inclusief syllabus, 10% korting op de boeken, koffie/thee, versnaperingen en vegetarische lunch. Informeer naar de mogelijkheid voor overnachting ter plaatse.

Stichting Uit eigen beweging is CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van BTW.


STUDIEBELASTING

Studiebelasting bedraagt 15 scholingsuren en 12 uur zelfstudie.


ACCREDITATIE

Na afloop van de training ontvang je een deelnamebewijs. Accreditatie is mogelijk voor SKJ, NFG, Lerarenregister. Voor overige beroepsverenigingen is het mogelijk je deelname op te voeren in de vrije ruimte bij uw registratie als “overige uren”.


VOOR WIE

De laagdrempelige en praktische training is toegankelijk voor iedereen met een hart voor kinderen en jongeren. Ouders, opvoeders, beroepskrachten en professionals uit het (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening en GGZ. MBO, HBO en WO-niveau.


DOOR WIE

Jooske Kool, methodiekontwikkelaar Ho, tot hier en niet verder…!, Bewegingsexpressietherapeut en specialist psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid.


AANMELDEN 

Aanmelden kan via deze link of door het sturen van een email naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl. Heb je vragen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.


Zelf een seminar of training organiseren op locatie? Dat kan!
Informeer naar de mogelijkheden.