Herstel Veiligheid en Veerkracht

1-daagse Training voor professionals

Vergroot jouw deskundigheid en maak kennis met de methode Ho, tot hier en niet verder…! en de toepassing hiervan in het werken met kwetsbare Kinderen  (7 – 12 jaar), Jongeren (12 – 18 jaar) én hun ouders. 

Jeugdigen kunnen vaak niet praten over hun problemen, ze hebben er geen woorden voor. Wél ervaren ze STRESS. Stress nestelt zich in het lichaam en wordt zichtbaar in het gedrag. Praten helpt niet voldoende, het gevoel van onveiligheid en stress verdwijnt daarmee niet uit het lichaam. Alleen via de taal van het lichaam kan de veiligheid hersteld worden.

Psychosociale problemen zijn doorgaans het gevolg van stress en trauma  en leiden tot het tegenovergestelde van in je eigen kracht staan. In plaats van ons te richten op het uiterlijk waarneembaar gedrag is het helpend ons te richten op de oorsprong van het gedrag.

De methode Ho, tot hier en niet verder…! geeft je direct handvatten om via de taal van het lichaam psychosociale hulp te bieden aan de jeugdige én zijn ouders via bewegen, spel, muziek, tekenen en verbeeldingskracht en communicatie vaardigheden. Actief, systeemgericht, integratief, positief, speels!

Ondersteun kinderen, jongeren en hun ouders diepgaand bij het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht en draag bij aan een veilig en plezierig leef- en leerklimaat in gezinnen, scholen, (leef)groepen en wijken.

Bewegen is een universele taal
De methode is geschikt voor uiteenlopende doelgroepen jeugdigen en zelfs volwassenen. Voor kinderen met internaliserend of externaliserend gedrag, doof, slechthorend of slechtziend, ook voor kinderen met een verstandelijke beperking of die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen.

Professionals die de training/opleiding volgden zetten de methode zowel individueel, groepsgewijs en zowel preventief als curatief in. Uitgaand van de oorsprong van het probleemgedrag, met als vertrekpunt de basisbehoeften. Herstel van de balans tussen denken, voelen en doen (mind-heart-body). Kosteneffectief en al meer dan 20 jaar effectief in de praktijk. Sinds 1995 met meer dan 95% resultaat naar tevredenheid van jeugdigen, ouders, leerkrachten!

Stevig in je schoenen, Lekker in je vel!
De methode Ho, tot hier en niet verder…! draagt bij aan het ontwikkelen van
(zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht. Kinderen leren zichzelf accepteren en (weer) trots te zijn op zichzelf. Ze ontwikkelen vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en stress en conflicteren te hanteren of op te lossen.

Ouders, opvoeders vervullen daarbij een belangrijke taak in het zoeken naar en vorm geven van de balans tussen steun, bescherming en  begrenzing; tussen autonomie en afhankelijkheid. De methode draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn van ouders, opvoeders in wat zij willen voor het kind en hun eigen invloed daarop. Ze krijgen vaardigheden aangereikt waarmee zij een passender steun voor hun kind kunnen zijn en
opvoedvaardigheden worden versterkt. Hierdoor gaat het kind zich (weer) veilig, gezien en gewaardeerd voelen.

Deze dag…
Ervaar je”aan den lijve” de essentie van de methode Ho, tot hier en niet verder…! en werkvormen voor jeugdigen en ouders. Je leert vaardigheden die je direct kunt toepassen in de praktijk en maakt kennis met een theoretisch kader van waaruit je op een andere wijze kunt kijken naar gedrag, de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid. Er is voldoende ruimte voor vragen.

Een intensieve dag vol afwisseling van theorie en samen doen – één dag vol (leer)plezier!

Na deze dag…
Heb je inzicht in de ‘bouwstenen’ die de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid faciliteren; ben je je bewust(er) van het belang van een goede invulling van de basisbehoeften; beschik je over een aantal werkvormen en vaardigheden, die je direct in de praktijk kunt toepassen.


VOOR WIE

De laagdrempelige en praktische training is toegankelijk voor iedereen met een hart voor kinderen en jongeren. De training wordt bezocht door jeugd- en gezinsprofessionals, beroepskrachten uit het (speciaal) onderwijs, kinderopvang, therapeuten met verschillende achtergronden.


KOSTEN

1-daagse training Herstel Veiligheid en Veerkracht – € 125,- inclusief syllabus, 10% korting op de boeken, koffie/thee, versnaperingen, vegetarische lunch, bewijs van deelname voor accreditatie.

Stichting Uit eigen beweging is CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van btw.


ACCREDITATIE

Accreditatie is voor SKJ, FVB, NFG, Lerarenregister of in de vrije ruimte bij andere beroepsverenigingen.


AANMELDEN 

Aanmelden kan via deze link of door het sturen van een email naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl

Heb je vragen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.


Zelf een seminar of training organiseren op locatie? Dat kan!
Informeer naar de mogelijkheden.