OPLEIDING

Een gedegen basis om te bouwen aan een stevig fundament voor de psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht: OPLEIDING Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid.

Een unieke deeltijd opleiding op HBO-plus niveau, voor mensen werkzaam in  (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp-verlening en GGZ om kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders duurzaam en diepgaand te ondersteunen. Breed toepasbaar in de dagelijks omgang, lessituatie,
begeleiding en therapie, zowel individueel als groepsgericht.

De opleiding biedt een gedegen basis om als specialist bij te dragen te bouwen aan een stevig fundament voor de psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht van kinderen, jongeren én hun ouders en volwassenen.

Je verkent en verdiept je in de fundamentele aspecten rondom psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid:

– Het methodisch toepassen van het bewegen en de bewegingsexpressie

– De impact van de basisbehoeften

– Sensomotorische informatieverwerking en verstoringen

– De contextuele benadering en NLP, communicatietheorie

– De opbouw van de interventie, het uitvoeren van een kind-oudertraining of de (individuele) toepassing hiervan voor jouw doelgroep(en)


Tijd voor revolutie: bewegend leren, ontwikkelen, veranderen!

Opleidingscurriculum

De totale opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid bestaat uit 5 bouwstenen, die ook als 2-daagse trainingen afzonderlijk te volgen zijn:

Bouwsteen 1: 2-daagse TRAINING BEWEGEN – Fundament van Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid
Bouwsteen 2: 2-daagse TRAINING BASISBEHOEFTEN -Zie je mij in wie ik ben?
Bouwsteen 3: 2-daagse TRAINING CONTEXT – (On)zichtbare verbindingen…
Bouwsteen 4: 2-daagse TRAINING WERKVORMEN – van zaadje tot boom!
Bouwsteen 5: PRAKTIJKMODULE – Individuele Coaching-on-the-Job – Persoonlijke begeleiding bij de literatuur-, verwerkings-en praktijkopdrachten / Praktijkbegeleiding

De persoonlijke begeleiding van elke cursist richt zich op integratie van kennis, inzicht, ervaring waarmee je direct, praktisch en beproefd in de praktijk kunt handelen. De wijze waarop jij als begeleider, hulpverlener reageert op kinderen en ouders, wordt grotendeels (70 tot 90%) bepaald door
jou als persoon. Niet de theorie, niet het protocol, de methode of gekozen therapievorm, maar JIJ zelf en je relatie met de cliënt zijn het belangrijkste instrument die aan verandering en ontwikkeling bijdraagt.


De opleiding kent een integrale leerlijn, een theoretische leerlijn en een vaardigheden leerlijn.

In de integrale leerlijn krijgt de student beroepsopdrachten.

In de theoretische leerlijn komt de ethiek en theoretische verantwoording en onderbouwing van de beroepsopdrachten en visievorming aan bod, enz. De theoretische leerlijn bestaat uit:
• Bestuderen van de aangegeven theorie ,bestaande uit literatuur en artikelen met betrekking tot de verschillende invalshoeken waaruit de methode is opgebouwd.
• Het integreren van de theorie met ervaringen uit het eigen leven en de beroepspraktijk.
• Opdrachten waarin dit zichtbaar wordt.

De vaardigheden-leerlijn bestaat uit:
• therapeutische, communicatieve en bewegings-(analyse) vaardigheden gerelateerd aan de beroepsopdracht;
• rapportage -, studie -, reflectievaardigheden
• bewegingsvaardigheden en werkvormen: in deze leerlijn ontwikkelt de student ‘vaardigheid’ in de werkvormen zoals die binnen de methodiek “Ho, tot hier en niet verder…!” worden gehanteerd.

Elke vaardigheid kent drie aspecten:
• zelf ervaren;
• doen inzicht ontwikkelen in het specifieke van een werkvorm
• creatief leren aanbieden

Na succesvolle deelname aan de 5 bouwstenen én een toetsing middels literatuur- en verwerkingsopdrachten, ontvang je het certificaat Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid. Je beschikt dan over de kennis en vaardigheden om de methode Ho, tot hier en niet verder…! breed in te zetten voor specialistische psychosociale hulp aan kinderen en jongeren.

Na de opleiding sluit je een overeenkomst met ons af over het gebruik van de merknaam en beeldmerk en kun je lid worden van de beroepsvereniging Psychosociale Weerbaarheid. Deze biedt jaarlijks nascholingsdagen, waardoor je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen en je deskundigheid vergroot.


Na het afronden van de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling beschik je over:

– Kennis en inzicht met betrekking tot de basisbehoeften en de gevolgen van ‘teveel’ of ‘te weinig’. Zien wat de werkelijke behoefte van het kind is achter het gedrag of het probleem.

– De taal van het bewegen: (anders) leren kijken en methodisch inzetten van bewegen.

– Methodische aspecten van het begeleiden van groepsprocessen en de leerprocessen op basis van beweging.

– Inzicht in de zintuiglijke informatieverwerking en de gevolgen van verstoringen daarin.

– Je herkent alertheidsniveau’s en weet daarop af te stemmen, zodat kinderen in plaats van overleven kunnen beleven (en dus weer kunnen leren).

– Contact voor contract: Bewustzijn van de eigen denkkaders, aannames en vooronderstellingen. Helder en specifiek communiceren. Bewustzijn van je eigen invloed, overdracht en tegenoverdracht.

– Een systeemgerichte visie. Basiskennis en bewustzijn rondom het systeemgericht werken en het belang van de contextuele benadering: de relationele ethiek.

– Kennis en ervaring met de ontwikkelingsgerichte werkvormen, het trainingsprogramma voor KINDEREN (7 – 12 jaar) of JONGEREN (12 – 18 jaar) en hun ouders.

– Kennis van en vaardigheid in het begeleidingsprogramma voor de ouders, gericht op bewustzijnsvergroting van de eigen invloed en opvoedvaardigheden van ouders en andere opvoeders of begeleiders.

– Integratie van kennis, inzicht, ervaring waarmee je direct, praktisch en beproefd in de praktijk kunt handelen.


KOSTEN 

De kosten voor het gehele opleidingstraject bedragen € 2450,- Deze wordt per training/bouwsteen gefactureerd.

Inbegrepen zijn:
– Deelname aan de vier bouwstenen (4  x 2-daagse training)
– Individuele Coaching on the Job (praktijkmodule)
– Persoonlijke begeleiding bij de literatuur-, verwerkings- en praktijkopdrachten
– Certificering
– Halfjaar lidmaatschap van de Beroepsvereniging Psychosociale Weerbaarheid
– Bewijs van deelname voor accreditatie

Betalen in termijnen in overleg mogelijk.
Stichting Uit eigen beweging is CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van BTW.


STUDIEBELASTING

Studiebelasting 250 uur (contacturen 64 / studie 50 uur / uitvoering 85 uur / verwerking, opdrachten, reflectie en begeleiding 85 uur)


ACCREDITATIE

Na afloop van de opleiding ontvang je een deelnamebewijs. Accreditatie is mogelijk voor: SKJ, NFG, Lerarenregister. Voor overige beroepsverenigingen is het mogelijk je deelname op te voeren in de vrije ruimte bij uw registratie als “overige uren”.


VOOR WIE

Minimaal twee jaar werkervaring met kinderen of jongeren en ouders.
HBO denk en werkniveau. HBO of Academische opleiding gericht op het werken met kinderen en/of ouders.
Deelname aan de 1-daagse intro POW-er training is een pré.
Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan is het mogelijk op grond van je werkzaamheden, ervaring en bijscholing een beroep te doen op de regeling “bijzondere toelatingen”. Hiertoe dien je schriftelijk verzoek met je motivatie in, samen met je aanmeldingsformulier. Heb je hierover vragen. Neem dan contact met ons op.


AANMELDEN 

Aanmelden kan via deze link of door het sturen van een email naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl. Heb je vragen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.