OPLEIDING

Een gedegen basis om te bouwen aan een stevig fundament voor de psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht: OPLEIDING Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid.

Een unieke deeltijd opleiding op HBO-plus niveau, voor mensen werkzaam in  (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp-verlening en GGZ om kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders duurzaam en diepgaand te ondersteunen. Breed toepasbaar in de dagelijks omgang, lessituatie, begeleiding en therapie, zowel individueel als groepsgericht.

De opleiding biedt een gedegen basis om als specialist bij te dragen te bouwen aan een stevig fundament voor de psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht van kinderen, jongeren én hun ouders en volwassenen.

Je verkent en verdiept je in de fundamentele aspecten rondom psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid:

  • Het methodisch toepassen van het bewegen en de bewegingsexpressie
  • De impact van de basisbehoeften
  • Sensomotorische informatieverwerking en verstoringen
  • De contextuele benadering en communicatievaardigheden
  • De opbouw van de interventie, het uitvoeren van een kind-oudertraining of de (individuele) toepassing hiervan voor jouw doelgroep(en)

Tijd voor revolutie: bewegend leren, ontwikkelen, veranderen!


Opleidingscurriculum

De totale opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid bestaat uit 5 modules en wordt afgesloten met een praktijkmodule (coaching-on-the-job).

Je kunt ook kiezen voor de Basisopleiding Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid (4 modules).

  • 2-daagse Module 1 BEWEGEN – Fundament van Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid
  • 2-daagse Module 2 BASISBEHOEFTEN – Zie je mij in wie ik ben?
  • 2-daagse Module 3 WERKVORMEN – van zaadje tot boom!
  • 2-daagse Module 4 INTEGRATIE – van deel naar het geheel!
  • Praktijkmodule 5 – Coaching-on-the-Job

Leerlijnen

De opleiding kent een integrale leerlijn, een theoretische leerlijn en een vaardigheden leerlijn.

In de integrale leerlijn krijgt de student beroepsopdrachten.

In de theoretische leerlijn komt de ethiek en theoretische verantwoording en onderbouwing van de beroepsopdrachten en visievorming aan bod, enz. De theoretische leerlijn bestaat uit:
• Bestuderen van de aangegeven theorie, bestaande uit literatuur en artikelen met betrekking tot de verschillende invalshoeken waaruit de methode is opgebouwd.
• Het integreren van de theorie met ervaringen uit het eigen leven en de beroepspraktijk.
• Opdrachten waarin dit zichtbaar wordt.

De vaardigheden-leerlijn bestaat uit:
• therapeutische, communicatieve en bewegings-(analyse) vaardigheden gerelateerd aan de beroepsopdracht;
• rapportage -, studie -, reflectievaardigheden
• bewegingsvaardigheden en werkvormen: in deze leerlijn ontwikkelt de student ‘vaardigheid’ in de werkvormen zoals die binnen de methodiek “Ho, tot hier en niet verder…!” worden gehanteerd.

Elke vaardigheid kent drie aspecten:
• zelf ervaren;
• doen inzicht ontwikkelen in het specifieke van een werkvorm
• creatief leren aanbieden

Na succesvolle deelname aan de 5 modules én een toetsing middels literatuur- en verwerkingsopdrachten, ontvang je het certificaat Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid. Je beschikt dan over de kennis en vaardigheden om de methode Ho, tot hier en niet verder…! breed in te zetten voor specialistische psychosociale hulp aan kinderen en jongeren.

Na deelname aan de 4 modules ontvang je een certificaat Basis Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid. Je beschikt dan over een gedegen basis om bij te dragen aan een stevig fundament voor de psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht van kinderen, jongeren én hun ouders en volwassenen.

Na de opleiding sluit je een overeenkomst met ons af over het gebruik van de merknaam en beeldmerk. 


Na het afronden van de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid beschik je over:

– Kennis en inzicht met betrekking tot de basisbehoeften en de gevolgen van ‘teveel’ of ‘te weinig’. Zien wat de werkelijke behoefte van het kind is achter het gedrag of het probleem.

– De taal van het bewegen: (anders) leren kijken en methodisch inzetten van bewegen.

– Methodische aspecten van het begeleiden van groepsprocessen en de leerprocessen op basis van beweging.

– Inzicht in de zintuiglijke informatieverwerking en de gevolgen van verstoringen daarin.

– Je herkent alertheidsniveau’s en weet daarop af te stemmen, zodat kinderen in plaats van overleven kunnen beleven (en dus weer kunnen leren).

– Contact voor contract: Bewustzijn van de eigen denkkaders, aannames en vooronderstellingen. Helder en specifiek communiceren. Bewustzijn van je eigen invloed, overdracht en tegenoverdracht.

– Een systeemgerichte visie. Basiskennis en bewustzijn rondom het systeemgericht werken en het belang van de contextuele benadering: de relationele ethiek.

– Kennis en ervaring met de ontwikkelingsgerichte werkvormen, het trainingsprogramma voor KINDEREN (7 – 12 jaar) of JONGEREN (12 – 18 jaar) en hun ouders.

– Kennis van en vaardigheid in het begeleidingsprogramma voor de ouders, gericht op bewustzijnsvergroting van de eigen invloed en opvoedvaardigheden van ouders en andere opvoeders of begeleiders.

– Integratie van kennis, inzicht, ervaring waarmee je direct, praktisch en beproefd in de praktijk kunt handelen.


ACCREDITATIE

Na afloop van de opleiding ontvang je een deelnamebewijs. Accreditatie is mogelijk voor: SKJ en NFG. Voor overige beroepsverenigingen is het mogelijk je deelname op te voeren in de vrije ruimte bij uw registratie als “overige uren”.


AANMELDEN 

Aanmelden kan via deze link of door het sturen van een email naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl. Heb je vragen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.