BEWEGEN – Meer doen met minder woorden…!

Bewegen, fundament van psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid

2-daagse TRAINING en tevens BOUWSTEEN voor de opleiding Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid

Voor kinderen met problemen is het elke dag een uitdaging zichzelf staande te houden en zich veilig te voelen. Soms trekken ze zich terug in zichzelf, houden iedereen op afstand, willen niet praten over wat hen pijn doet. Of ze voelen zich boos, raken snel overstuur, al weten ze niet waarvan. En sommigen worden agressief en gewelddadig in een poging zichzelf te beschermen. Ze zijn aan het overleven (vluchten, vechten, bevriezen). De psychosociale ontwikkeling stagneert.

Hoe kunnen we kinderen helpen om zich weer veilig te voelen, zodat zij kunnen ontspannen en zich (weer) verder kunnen ontwikkelen? 

Vergroot jouw deskundigheid en ontdek hoe jij het bewegend leren kunt in zetten in de begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders. Een afwisseling van theorie en samen doen, op basis van de methode Ho, tot hier niet verder…! Praktisch toepasbare, ervaringsgerichte werkvormen neem je mee om te bouwen aan een stevig fundament.


DE TAAL VAN HET BEWEGEN

Psychosociale problemen, emotionele en ingrijpende gebeurtenissen leven niet alleen in het verhaal van kinderen en ouders, zij worden opgeslagen in het lichaam en zichtbaar in gedrag. Gedrag is bewegen en vormt een non-verbale taal.

Kinderen praten niet óver iets, ze laten het zien en/of horen in hun gedrag. Onrust, spanning, angst, verdriet, boosheid, agressie, kinderen met problemen ervaren stress, zijn vaak over-alert of worden passief.

Ruim 80 % van de communicatie bestaat uit non-verbale boodschappen. In tal van opleidingen wordt daar weinig aandacht aan besteed. Gelukkig kan ook jij die taal leren!

Bewegend leren is de meest primaire en ultieme leervorm. De methode Ho, tot hier en niet verder…! – uitgewerkt in de POWer training voor KINDEREN en ouders én CHOICE training voor JONGEREN en hun ouders – maakt primair gebruik van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties.


EEN TAAL ER BIJ

De taal van het bewegen leer je niet door er over te lezen, maar door het aan den lijve te ervaren.

Vergroot je ‘talenkennis’ en ervaar hoe bewegend leren bijdraagt aan zelfbewustzijn en zelfvertrouwen en handvatten biedt voor het omgaan met onrust, spanning, angst, verdriet, boosheid, agressie.

Al ervarend ontwikkel je meer begrip voor de taal van het bewegen en vindt je handvatten om af te stemmen op de diepere behoeften van het kind of de ouder(s). Bewegen en bewegingsexpressie, waarnemen en observeren, eenvoudige bewegingsanalyse, herkennen van blokkades en aangrijpingspunten om de ontwikkeling te stimuleren en hulpbronnen om stress verminderen, zijn daarbij behulpzame instrumenten. Ook is er aandacht voor de sensomotoriek en de invloed van stoornissen in de informatieverwerking op de psychosociale ontwikkeling.

Twee intensieve dagen met een afwisseling van theorie en doen, waarmee je van binnenuit leert en met praktische oefeningen je bewustzijn en vaardigheden versterkt, rondom het methodisch inzetten van bewegen.

Deze training is tevens bouwsteen voor de opleiding tot Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid.


KOSTEN 

2-daagse TRAINING – € 375,- inclusief syllabus, 10% korting op de boeken, koffie/thee, versnaperingen en vegetarische lunch. Informeer naar de mogelijkheid voor overnachting ter plaatse.

Stichting Uit eigen beweging is CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van BTW.


STUDIEBELASTING

Studiebelasting bedraagt 15 scholingsuren en 6 uur zelfstudie.


ACCREDITATIE

Na afloop van de training ontvang je een deelnamebewijs. Accreditatie is mogelijk voor SKJ, NFG, Lerarenregister. Voor overige beroepsverenigingen is het mogelijk je deelname op te voeren in de vrije ruimte bij uw registratie als “overige uren”.


VOOR WIE

De laagdrempelige en praktische training is toegankelijk voor iedereen met een hart voor kinderen en jongeren. Ouders, opvoeders, beroepskrachten en professionals uit het (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening en GGZ. MBO, HBO en WO-niveau.


DOOR WIE

Jooske Kool, methodiekontwikkelaar Ho, tot hier en niet verder…!, Bewegingsexpressietherapeut en specialist psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid.


AANMELDEN 

Aanmelden kan via deze link of door het sturen van een email naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl. Heb je vragen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.


Zelf een seminar of training organiseren op locatie? Dat kan!
Informeer naar de mogelijkheden.