SEMINAR

Laagdrempelige deskundigheidsbevordering: SEMINAR Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid

Maak kennis met een theoretisch kader van waaruit je op een andere wijze kunt kijken naar gedrag, psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht. Integratief, systeemgericht en wetenschappelijk onderbouwd, met bewegen en spelen als werkvorm.

Centraal staat de vraag: Wat heeft een kind nodig voor een gezonde ontwikkeling en het vermogen tot empathie, compassie, weerbaarheid en veerkracht?

We staan stil bij de problemen waar kinderen in onze westerse samenleving mee te maken hebben. Ook is er aandacht voor hoe vroegkinderlijke ervaringen inwerken op het brein en het stressresponssysteem, waarvan bekend is dat deze een centrale functie speelt bij het ontstaan en voortbestaan van psychosociale problemen.

In het tweede deel van het seminar ervaar je aan den lijve hoe deze kennis aanknopingspunten biedt voor het voorkomen, verhelpen en omgaan met psychosociale problemen, met ervaringsgerichte werkvormen als passend antwoord. 

Een pleidooi voor een liefdevolle samenleving waarin geen voedingsbodem is voor pesten, angst en depressie, eenzaamheid, sociaal isolement, suïcide, geweld, misbruik, mishandeling en radicalisering.


Op uitnodiging of gedeelde organisatie verzorgt Jooske Kool een seminar voor organisaties en (Beroeps) verenigingen, op locatie, in-company of toegespitst op een specifieke vraag of thema.

– Laagdrempelige deskundigheidsbevordering, incl bewijs van deelname voor accreditatie
– Regionaal verbindende functie, netwerkmogelijkheden
– Kennismaken met nieuwe collegae / aanbod door middel van presentatietafels
– Onder de aandacht brengen van je eigen werk / aanbod met behulp van flyers, folders e.d.


PROGRAMMA

Ochtend, middag of avond. In overleg.

Bijvoorbeeld:
19.30 – 20.00 uur, inloop, netwerken en presentatietafels
20.00 uur, start seminar
20.45 uur, korte pauze
21.00 uur, vervolg seminar
21:45 – 22:30 uur netwerken en presentatietafels


WAAR EN WANNEER

Data en locatie in overleg met de uitnodigende instantie of persoon.


KOSTEN 

In overleg vast te stellen.
Prijsindicatie € 500,- per dagdeel, exclusief reis / verblijfskosten.


ACCREDITATIE

Na afloop van het seminar ontvang je een deelnamebewijs. Deze kun je opvoeren in de vrije ruimte als “overige uren” bij o.a: SKJ, NIP, NVO, Beroepsverenigingen voor vaktherapeuten en overige.


NIEUW – presentatietafels

Bij de inloop, pauze en na afloop is er ruimte voor praktijken, verenigingen en andere regionale professionals die werken met kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders, om hun aanbod te presenteren. Wil je hier ook gebruik van maken en een “tafel” reserveren tegen een geringe onkostenvergoeding? Laat het ons weten!


VOOR WIE

Voor iedereen met een hart voor kinderen en jongeren. Ouders, opvoeders, beroepskrachten en professionals uit het (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening en GGZ. 


DOOR WIE

Jooske Kool, methodiekontwikkelaar van de methode Ho, tot hier en niet verder…! en directeur van Stichting Uit eigen beweging. Zij is Specialist Psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid van kinderen en jongeren, Psychomotorisch therapeut en Bewegingsexpressie-therapeut en werkt ruim 40 ruim jaar met kinderen, jongeren en hun ouders.


AANMELDEN 

Aanmelden kan via deze link of door het sturen van een email naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl. Heb je vragen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.


Zelf een seminar of training organiseren op locatie? Dat kan!
Informeer naar de mogelijkheden.