OMDAT ELK KIND ERTOE DOET!

 

EVENWICHT, VEERKRACHT EN MOED – DAT GUN JE ELK KIND!

Met HART en ZIEL werken met kinderen, jongeren en hun ouders.

Werken vanuit VERBINDING en niet op grond van gestandaardiseerde protocollen en onpersoonlijke hulpverlening.

Een INTEGRATIEVE benadering van kind, jongere én zijn ouders, met oog voor het hele kind en zijn systeem en niet alleen de problematiek.

Wil jij het VERSCHIL maken?

Maak kennis met een benadering die kwaliteit nastreeft op basis van jouw persoonlijke én professionele kwaliteiten, met als doel BEWUSTWORDING én GEDRAGSVERANDERING op het gebied van de PSYCHOSOCIALE ontwikkeling én weerbaarheid.

Bestemd voor iedereen met een hart voor kinderen!


EEN STEVIGE BASIS VOOR EEN LEVEN LANG!

Stichting Uit eigen beweging biedt SEMINAR, TRAINING en OPLEIDING gebaseerd op de methode Ho, tot hier en niet verder…! 

Voor beroepskrachten en professionals die werken met kinderen, jongeren en hun ouders, met als doel het voorkomen of tijdig helpen oplossen van blokkades in de PSYCHOSOCIALE ONTWIKKELING en WEERBAARHEID.

– Zó dat kinderen leren op zichzelf te vertrouwen, stevig in hun schoenen staan, lekker in hun vel zitten en hun eigen problemen (leren) oplossen!

– Zó dat zij zich geborgen, gezien en gewaardeerd voelen door hun ouders en belangrijke anderen!

– Zó dat ouders genieten van hun kind en daar trots op kunnen zijn!

Ho, tot hier en niet verder…!  is een laagdrempelige methode die zich richt op de oorzaak achter het probleemgedrag, met expliciete aandacht voor de BASISBEHOEFTEN en de betrokkenheid van zowel KIND als OUDERS. 

Voor KINDEREN en JONGEREN die verlegen, onzeker of teruggetrokken zijn; zich angstig, verdrietig of depressief voelen; zich onvoldoende bewust zijn van grenzen bij zichzelf en anderen; boos, opstandig, geprikkeld, impulsief of agressief zijn; met psychosomatische-, psychomotorische- of sensomotorische klachten of problemen; in (vecht)scheiding situaties of die het slachtoffer zijn van pesten, geweld, misbruik, mishandeling of verwaarlozing.

PREVENTIEF, PEDAGOGISCH en CURATIEF inzetbaar, zowel in individuele begeleiding als groepstrainingen.

Kosteneffectief en al meer dan 20 jaar EFFECTIEF in de praktijk – met ruim 95% resultaat!


ONTDEK HOE JE MET MINDER WOORDEN MEER DOET!

Wil jij bijdragen aan het bevorderen van de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen en jongeren?

Vind jij het belangrijk een veilig en plezierig leef- en leerklimaat in gezinnen, de kinderopvang, op scholen, in wijken of in (leef)groepen te creëren?

Is het jouw wens pesten, sociaal isolement, suïcide, geweld, misbruik, mishandeling en radicalisering fundamenteel een halt toe te roepen?

Investeren in kinderen en ouders loont en vormt een onmisbare en duurzame basis voor een vreedzame wereld!

Vergroot nu jouw deskundigheid op het gebied van de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid en maak kennis met de methode Ho, tot hier en niet verder…! 

Centraal staat de vraag: “Wat heeft een kind nodig voor een gezonde psychosociale ontwikkeling en het vermogen tot empathie en compassie, zodat het kan zorgen voor zichzelf, met respect voor de ander?”

Ontdek hoe het methodisch inzetten van SPEL en BEWEGEN (ervaringsgericht leren) het fysiek, emotioneel, relationeel en cognitief functioneren beïnvloed en bijdraagt aan het ontwikkelen van ZELFBEWUSTZIJN en ZELFVERTROUWEN.

Belangstelling? Bekijk het aanbod van seminar, training en opleiding of neem persoonlijk contact met ons op.


Stichting Uit eigen beweging

Jooske Kool
Vliek 10
6235 NR Ulestraten

Telefoon: +31 (0) 43 – 326 18 47
Email: info@psychosocialeweerbaarheid.nl
Website: www.psychosocialeweerbaarheid.com