ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De trainingen zijn toegankelijk voor iedereen die met kinderen, jongeren en hun ouders, opvoeders werkt; beroepskrachten en professionals uit de jeugdzorg, het onderwijs en de kinderopvang. Voor de opleiding tot Specialist Psychosociale Ontwikkeling & Weerbaarheid vragen we een HBO opleidings- of denkniveau en minimaal 2 jaar werkervaring met kinderen, jongeren en/of ouders.

2. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging van de inschrijving met daarbij een factuur voor de kosten.

3. Indien het factuuradres afwijkt van het persoonlijke adres, graag dit adres op het inschrijfformulier vermelden.

4. De inschrijving is definitief zodra de betaling is ontvangen. Na ondertekening en insturen van het inschrijfformulier, geldt een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen de inschrijving kosteloos geannuleerd kan worden. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de trainingsdag worden de opleidingskosten minus € 25,- administratiekosten gerestitueerd.

5. Bij annulering tussen vier en twee weken voorafgaand aan de aanvangsdatum bent u 50% aan kosten verschuldigd.

6. Bij annulering minder dan twee weken voor de aanvangsdatum bent u het hele bedrag verschuldigd en is er geen recht meer op restitutie. Wel kan een ander je plaats innemen.

7. Indien de training niet door gaat, om welke reden dan ook, wordt het inschrijfgeld volledig gerestitueerd. Men kan zich met voorrang inschrijven voor de eerstvolgende training.

8. De training gaat door bij minimaal 8 deelnemers.

9. Stichting Uit eigen beweging behoudt zich het recht voor de training te annuleren bij te weinig deelnemers. Het inschrijvingsgeld wordt dan binnen 7 dagen teruggestort.

10. Annulering dient door beide partijen schriftelijk te gebeuren.

11. Het copyright voor de methode Ho, tot hier en niet verder…! en de betreffende boeken /artikelen door Jooske Kool geschreven, berust bij de auteur. In alle gevallen gelden daartoe de auteursrechten. Lees de richtlijn auteursrechten te vinden op de www.psychosocialeweerbaarheid.nl of www.psychosocialeweerbaarheid.be

12. Bij klachten handelt men volgens de klachtenprocedure, zoals vermeld op de website www.psychosocialeweerbaarheid.nl of www.psychosocialeweerbaarheid.be