Stichting Uit eigen beweging

“Het wezenlijke is onzichtbaar voor het oog,
alleen met het Hart kan men goed zien…”
~Antoine de Saint-Exuperie ~

Stichting Uit eigen beweging ontstond in 2002 op initiatief van Jooske Kool en Marinus Jousma. Sinds die tijd zet het bestuur en een groep docenten  zich in voor een gedeelde missie:

Het uitdragen van de methode Ho, tot hier en niet verder…! en het vergroten van het aantal leerkrachten, begeleiders, hulpverleners dat met deze methode werkt, met de wens dat een toenemend aantal kinderen en hun ouders het leven (weer) met vreugde kunnen omarmen.

Wat leidt ons, wat beoogt Stichting Uit eigen beweging?
Wij gaan ervan uit dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen handelen. Elk mens, elk kind, beschikt over eigen, unieke kwaliteiten die zij kunnen inzetten voor persoonlijke ontwikkeling én de omgeving waar hij of zij deel van uit maakt.

Wij leveren een bijdrage aan de individuele bewustwording van aanwezige kwaliteiten en het volledig kunnen inzetten van die kwaliteiten, met als doel dat mensen kunnen ‘zorgen voor zichzelf, in relatie tot de ander, met respect voor zichzelf en de ander‘.

Het is wezenlijk dat we vanuit onze intentie de verbinding leggen tussen ‘hoofd, hart en handen‘. Dit, in wisselwerking en in voortdurende afstemming met de omgeving, waar wij deel van uit maken. Wij werken dan ook op een praktische en resultaatgerichte wijze, waarbij respect en zorg voor individu en omgeving leidend zijn.

Bij de uitvoering van onze taken werken wij aan een situatie waarin ieder zich een compleet en volwaardig mens kan voelen vanuit de eigen kwaliteiten. Bij alles wat wij doen vragen wij ons af of dit bijdraagt aan de versterking van de persoonlijke kracht en daarmee aan de psychosociale weerbaarheid van de mens of de organisatie waar wij werk voor verrichten. Mens en organisatie leveren daarbij ook een bijdrage aan de samenleving als geheel.

Samenvattend:
Wij bieden ondersteuning bij de zoektocht om de kwaliteiten van kinderen, ouders, begeleiders zo goed mogelijk aan te wenden, en ruimte voor ontwikkeling te scheppen, met name daar waar door omstandigheden stagnaties of blokkades in het ontwikkelingsproces optreden.
Wij willen een bijdrage leveren aan het verminderen van geweld en het vermeerderen van liefde- en respectvolle relaties.

Pasklare oplossingen en een antwoord op alle vragen hebben wij niet op voorhand. Juist in de ontmoeting met de ander en het leggen van de verbinding vanuit onze intenties naar denken en doen, werken wij mee aan het vinden van antwoorden en het ombuigen van een negatieve spiraal naar een positieve ontwikkeling. Respect, integriteit en werken met hart en ziel zijn dan ook belangrijke waarden bij het werken vanuit de Stichting Uit eigen beweging: “Alleen met het hart kan men goed zien…”