KLACHTEN EN GESCHILLEN

Stichting Uit eigen beweging streeft naar tevreden cursisten en cliënten en zal haar werkzaamheden zorgvuldig en zo transparant mogelijk uitvoeren. Alle activiteiten van de Stichting worden door mensen uitgevoerd waardoor misverstanden en fouten helaas niet volledig zijn uit te sluiten.

De medewerkers en het Bestuur van de Stichting nemen iedere opmerking en/of klacht serieus en zullen eerst proberen een, voor alle partijen, afdoende oplossing te zoeken zonder een uitgebreide procedure. Mocht dit niet naar tevredenheid van de cursist zijn gebeurd dan kan deze een officiële schriftelijke klacht indienen bij een externe onafhankelijke deskundige.

Alle klachten zullen door medewerkers en het bestuur van Stichting Uit eigen beweging en de onafhankelijke externe deskundige vertrouwelijk worden behandeld. Klik hier voor de klachtenregeling.