CHOICE TRAINING

Vergroot jouw deskundigheid en maak kennis met de methode Ho, tot hier en niet verder…! en de toepassing hiervan in het werken met JONGEREN (12 – 18 jaar) én hun ouders in de CHOICE training. Psychosociale hulp op basis van bewegend leren.

CHOICE is een programma voor “kwetsbare” jongeren en hun ouders. Een training die jongeren en ouders ondersteunt bij het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht en bijdraagt aan een veilig en plezierig leef- en leerklimaat in gezinnen, scholen, (leef)groepen en wijken.

CHOICE zet in op de oorzaak achter het probleemgedrag, door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van de jongere en het herstellen van de balans tussen denken, voelen en doen (mind-heart-body). 

Deze 1-daagse training vormt een introductie in het trainingsprogramma CHOICE. Aan den lijve ervaar je de essentie van de methode Ho, tot hier en niet verder…! en werkvormen uit de CHOICE training. Je leert vaardigheden die je direct kunt toepassen in de praktijk en maakt kennis  met een theoretisch kader van waaruit je op een andere wijze kunt kijken naar gedrag, de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid.

Een intensieve dag vol afwisseling van theorie en samen doen – één dag vol (leer)plezier!


Voor kwetsbare JONGEREN

– Verlegen, onzeker of teruggetrokken
– Angstig, verdrietig, depressief
– Boos, opstandig, agressief
– Impulsief, grensoverschrijdend
– Psychosomatische klachten
– Gedrag op autistisch spectrum
– ADD, ADHD
– Pesten, geweld, misbruik, mishandeling
– Complexe echtscheidingen


WEERBARE KINDEREN, BETROKKEN OUDERS

CHOICE biedt jongeren de mogelijkheid om op energieke, actieve en positieve wijze zichzelf beter te leren kennen, keuzes te maken en (weer) trots te zijn op zichzelf. Heer en meester worden over hun eigen leven, weten waar ze staan, weten dat er mogelijkheden zijn om vorm te geven aan hun eigen omstandigheden en dat ook kunnen doen. Jongeren ontwikkelen vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en stress en conflicteren te hanteren of op te lossen. CHOICE draagt bij aan het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

Ouders, opvoeders vervullen daarbij een belangrijke taak in het zoeken naar en vorm geven van de balans tussen steun, bescherming en begrenzing; tussen autonomie en afhankelijkheid. De POWer training draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn van ouders, opvoeders in wat zij willen voor het kind en hun eigen invloed daarop. Ze krijgen vaardigheden aangereikt waarmee zij een passender steun voor hun kind kunnen zijn en opvoedvaardigheden worden versterkt. Hierdoor gaat het kind zich (weer) veilig, gezien en gewaardeerd voelen.

Een unieke systeemgerichte en integratieve benadering die aansluit op de belevingswereld van deze bijzondere uitdagende groep.


KOSTEN 

1-daagse TRAINING – speciale introductieprijs – € 95,- inclusief syllabus, 10% korting op de boeken, koffie/thee, versnaperingen en vegetarische lunch, bewijs van deelname voor accreditatie.

Stichting Uit eigen beweging is CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van BTW.


ACCREDITATIE

Na afloop van de training ontvang je een deelnamebewijs. Accreditatie is mogelijk voor SKJ, NFG, Lerarenregister. Voor overige beroepsverenigingen is het mogelijk je deelname op te voeren in de vrije ruimte bij uw registratie als “overige uren”.


VOOR WIE

De laagdrempelige en praktische training is toegankelijk voor iedereen met een hart voor kinderen en jongeren. Ouders, opvoeders, beroepskrachten en professionals uit het (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening en GGZ.


DOOR WIE

Jooske Kool, methodiekontwikkelaar Ho, tot hier en niet verder…!, Bewegingsexpressietherapeut en specialist psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid.


AANMELDEN 

Aanmelden kan via deze link of door het sturen van een email naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl. Heb je vragen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.


Zelf een seminar of training organiseren op locatie? Dat kan!
Informeer naar de mogelijkheden.


POWer TRAINING (voorheen Ho, tot hier en niet verder…!)