1-daagse INTRO – TRAINING

Vergroot jouw deskundigheid en maak kennis met de methode Ho, tot hier en niet verder…! en de toepassing hiervan in het werken met kwetsbare KINDEREN (7 – 12 jaar), JONGEREN (12 – 18 jaar) én hun ouders. Psychosociale hulp op basis van bewegend leren, met ervaringsgerichte werkvormen. Systeemgericht, integratief, positief, speels én actief!

De methode Ho, tot hier en niet verder…! heeft tot doel kinderen, jongeren en hun ouders te ondersteunen bij het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht en draagt bij aan een veilig en plezierig leef- en leerklimaat in gezinnen, scholen, (leef)groepen en wijken.

De methode is, met een aangepaste werkwijze en programma, uitermate geschikt om in te zetten in het werken met verschillende doelgroepen en leeftijden, zoals jongeren, jong-volwassenen en scholen. Voor kinderen met internaliserend of externaliserend gedrag, doof, slechthorend of slechtziend, ook voor kinderen met een verstandelijke beperking of die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen.

De methode zet in op de oorzaak achter het probleemgedrag, door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van het kind en het herstellen van de balans tussen denken, voelen en doen (mind-heart-body). Het lichaam als basis voor de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid!

Deze 1-daagse training vormt een introductie. Aan den lijve ervaar je de essentie van de methode Ho, tot hier en niet verder…! en werkvormen uit de kind-ouder training, aangepast aan het werken met jouw doelgroep. Er is veel ruimte voor interactie en vragen. Je leert vaardigheden die je direct kunt toepassen in de praktijk en maakt kennis  met een theoretisch kader van waaruit je op een andere wijze kunt kijken naar gedrag, de psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid. Wil je jouw deskundigheid verder vergroten, dan kun je vervolgens kiezen uit het aanbod van 2-daagse trainingen.

Een intensieve dag vol afwisseling van theorie en samen doen – één dag vol (leer)plezier!


Voor kwetsbare KINDEREN/JONGEREN

– Verlegen, onzeker of teruggetrokken
– Angstig, verdrietig, depressief
– Boos, opstandig, agressief
– Impulsief, grensoverschrijdend
– Psychosomatische klachten
– Gedrag op autistisch spectrum
– ADD, ADHD
– Pesten, geweld, misbruik, mishandeling
– Complexe echtscheidingen


STEVIG IN JE SCHOENEN, LEKKER IN JE VEL!

De methode Ho, tot hier en niet verder…! draagt bij aan het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht. Kinderen leren zichzelf accepteren en (weer) trots te zijn op zichzelf. Ze ontwikkelen vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en stress en conflicteren te hanteren of op te lossen.

Ouders, opvoeders vervullen daarbij een belangrijke taak in het zoeken naar en vorm geven van de balans tussen steun, bescherming en begrenzing; tussen autonomie en afhankelijkheid. De methode draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn van ouders, opvoeders in wat zij willen voor het kind en hun eigen invloed daarop. Ze krijgen vaardigheden aangereikt waarmee zij een passender steun voor hun kind kunnen zijn en opvoedvaardigheden worden versterkt. Hierdoor gaat het kind zich (weer) veilig, gezien en gewaardeerd voelen.


KOSTEN 

1-daagse TRAINING – speciale introductieprijs – € 95,- inclusief syllabus, 10% korting op de boeken, koffie/thee, versnaperingen en vegetarische lunch, bewijs van deelname voor accreditatie.

Stichting Uit eigen beweging is CRKBO geregistreerd en daarmee vrijgesteld van BTW.


ACCREDITATIE

Na afloop van de training ontvang je een deelnamebewijs. Accreditatie is mogelijk voor SKJ, NFG, Lerarenregister. Voor overige beroepsverenigingen is het mogelijk je deelname op te voeren in de vrije ruimte bij uw registratie als “overige uren”.


VOOR WIE

De laagdrempelige en praktische training is toegankelijk voor iedereen met een hart voor kinderen en jongeren. Ouders, opvoeders, beroepskrachten en professionals uit het (speciaal) onderwijs, kinderopvang, jeugdhulpverlening en GGZ.


DOOR WIE

Jooske Kool, methodiekontwikkelaar Ho, tot hier en niet verder…!, Bewegingsexpressietherapeut en specialist psychosociale Ontwikkeling en Weerbaarheid.


AANMELDEN 

Aanmelden kan via deze link of door het sturen van een email naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl.
Heb je vragen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.


Zelf een seminar of training organiseren op locatie? Dat kan!
Informeer naar de mogelijkheden.


POWer TRAINING (voorheen Ho, tot hier en niet verder…!)