INSCHRIJFVOORWAARDEN

– Na aanmelding ontvangt U van ons een bevestiging van inschrijving met daarbij een factuur voor de kosten. Indien het factuuradres afwijkt van het persoonlijke adres, dit graag bij aanmelding vermelden.
– De inschrijving is definitief zodra de betaling is ontvangen.
– Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de opleiding worden de opleidingskosten minus € 35,- administratiekosten gerestitueerd.
– Bij annulering tussen acht en vier weken voorafgaand aan de aanvangsdatum bent u 50% aan kosten verschuldigd.
– Bij annulering minder dan vier weken voor de aanvangsdatum bent u het hele bedrag verschuldigd en is er geen recht meer op restitutie. Wel kan een ander uw plaats innemen.
– Indien de training niet door gaat, om welke reden dan ook, wordt het inschrijfgeld volledig gerestitueerd. Men kan zich met voorrang inschrijven voor de eerst volgende training.
– De training gaat door met minimaal 10 deelnemers.
– Stichting Uit eigen beweging behoudt zich het recht voor de training te annuleren bij te weinig deelnemers. Het inschrijvingsgeld wordt dan zo snel mogelijk teruggestort.
– Annulering dient door beide partijen schriftelijk te gebeuren.
– Bij klachten handelt men volgens de klachtenprocedure.